Warunki Serwisu

Zadzwoń

1. Na naprawę udziela się 1 miesięcznej gwarancji. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres dokonywanych napraw.

2. Serwis dokonujący naprawy nie odpowiada za wady ukryte naprawianego produktu oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu produktu w zakresie nie związanym bezpośrednio ani pośrednio z zakresem dokonywanej naprawy.

3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych pozostawionych w telefonie przez użytkownika.

4. W przypadku telefonów, które miały kontakt z wilgocią i włączały się w czasie przyjęcia do naprawy punkt serwisowy nie gwarantuje, że zostaną naprawione oraz, że będą się włączały w momencie ich wydania.

5. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa zleceniodawcy do domagania się zwrotu utraconych zysków w czasie trwania naprawy gwarancyjnej.

6. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego mechanicznym uszkodzeniem produktu lub też użytkowaniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.), przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi produktu oraz naprawami wykonanymi samodzielnie lub przez inny serwis.

7. Gwarancja jest wydłużana o czas jaki telefon przebywa w serwisie w czasie napraw gwarancyjnych.

8. Użytkownik przekazujący produkt do serwisu w celu dokonania naprawy akceptuje wszystkie powyższe warunki.

Jesteś zainteresowany zakupem produktu?

Zapraszamy do kontaktu telefoniczego lub wizyty w naszym sklepie stacjonarnym w celu zakupu i finizalizacji zamówień.